Multi-Box 独立运行,免电脑,几秒内解锁,适用阿尔卡特,飞利浦,Sendo及美晨手机

主题: Mutil box最新支持机型列表

主题工具  
Denis
Denis 的头像
MFC会员

级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时
 
注册日期: 2002-02-01
帖子: 5451
积分:122
精华:28
现金:4422通币
资产:2147488069通币
致谢数: 10
获感谢文章数:136
获会员感谢数:284
Denis 是一个将要出名的人
Mutil box最新支持机型列表

发表于 2007-10-24, 18:21
#1

- 2GSM 2Bluetooth
- Alcatel:
C550, C560, C630, C635, E100, E105, E157, E158, E159, E160, E201, E205, E207, E220, E221, E225, E227, E230, E252, E256, E257, E259, E260, E265, E270, E801, E805, OH1, OH1C, OH2, OT30x, OT310, OT311, OT320, OT331, OT332, OT501, OT701, OT511, OT511CPX, OT512, OT525, OT526, OT535 new, OT556, OT565, OT715, OT735 new, OT735i new, OT756
- AK: AK 308
- Amoisonic: D8
- Amycool: D66+
- Anycall: D66
- Anycool: D1200
- AUDI: A-W8
- Better: 518
- Billion: 5688, A5668
- Bird: 288, 688, 788, D611, D612, D630, D650, D660,D670, D706, D716, D720, D730
- BLCOM: V6
- BLEU: 550x, 551x, 651x, 651z
- Blue Tooth
- Bluetooth
- Bluetooth china:
526, 808, 888, 2gsm, A1000, c8000, DVD H6688, JD2008, K320, SGH-N78, SGH-N91, v168
- Chinese-Motorola: 350, A930, A1200, A606, K1, V230, V3, V33, V333, V336, V666, other
- Chinese-Nokia: 3230, 3230C, 3250, 3280, 5200, 5700, 6131i, 6280, 6280i, 6288, 6288-PDA, 6300, 6300 Q7, 6621, 6708, 7260, 8800, 8800+, 8800i, 8830, 9900, E60-PDA, M77, N290, N4, N600, N66, N66i, N67, N68, N7, N70, N70i,N70i VEPTU, N72, N72i, N73, N730, N73-2sim, N73C, N73D, N73G, N73i, N73L, N73-PDA, N75, N77, N77i, N788, N80, N800, N81, N82, N83, N85, N87, N88, N8800, N8800L, N888, N88A, N88c, N89, N9, N90, N900, N90s, N91, N91i, N91i-TV, N92, N9-2sim, N94, N94s, N95, N95-PDA, N95 monoblock, N95 monoblock big, N95-v, N96, N96i, N96-PDA, N97i, N98, N98 2 version, N98K, N99, N99B, N99N, V8800, Veptu, Vertu, other
- Chinese-Samsung: D500, D500i, D520i, D600i, D820, D828, D860i, D900, D958, E680, E700, E708, E712D, E730, E730+, E738, E760i, E900, X180, x501, X810, other
- Chinese-Sony-Ericsson: 280, K288, K750, K750i, K758, K800, K800i, K808, K808n, K818, P800 PDA, P880, T689, T690, T838, W700, W800,W800i other
- CECT: 180, 505, 698, 818 8pin, 838, 858, A606, A606 vserion 2, A1600, C2000, C3000, C3000d, C8600, C9900, D120, E760i, G2, G6, GM118, GM128, GM308m, GM329, GM896, i658, K808, K808 version 2, K828, K848, L2000++, m1818, MS, N518, N528, N538, N548, P168, Q300, Q300a, Q500, Q611, S500, U90, U8800, U8800 DualSIM, V5, V6 VEPTU, V8, V400, V600, V909
- Chiva: UK598, V888
- Daewoo: DW 710, DW 850, DW 860, DW 870, DW 910, DW 960
- Dopod: E61+
- DSP mobile: T168
- easycall: 6600
- Everfo: 2806
- Fashonstyle: T108
- FLY: 788, 2040, 2040i, m500, MX300, S288, S688
- Gradiente: GCL-1, GC370, GF500, GF910i, GF930, Vibe
- GT mobile: i1268
- Haier: H100, M1000, V100, V190, V3000, Z300
- Hallo kitty: 318
- HANTEL: HT6188
- Hiphone: P169
- Huaxiang: N800
- HYNDAI: MP600
- ITEL: IT600
- JMAS
- JZSZ: N92, N98, L8000
- Kijian: K28, K7700, K800i, K88
- KIFUNG
- KN_D9
- Leady:
GT106, x3001
- Lenovo: I816
- LG: U300, U880, U890, U900, U8100, U8110, U8120, U8130, U8138, 510, 510w, 520, 1200, 1300, 7010, 7020, A7100, A7110, A7150, B2000, B2050, B2070, B2100, B2150, B2250, C1100, C1150, C1200, C1300, C1300i, C1400, C2100, C2200, C3100, C3300, C3310, C3320, C3380, C3400, C3600, F1200, F1200(RSA), F2100, F2200, F2250, F2300, F2400, F2410, F3000, F7100, F7200, F9100, G1500, G1600, G1610, G210, G220, G232, G233, G259, G262, G263, G510, G610, G622, G632, G635, G672, G677, G682, G688, G822, G828, G932, G933, G3000, G3100, G4015, G5200, G5300, G5300i, G5400, G5408, G5500, G5600, G7000, G7020, G7030, G7050, G7070, G7100, KE500, KG90, KG98(RSA), KG110, KG118, KG119, KG120, KG130, KG200, KG210, KG220, KG225, KG228, KG230, KG238, KG240, KG245, KG248, KG280, KG300, KG320, KG328, KG330(RSA), KG338, KG338(RSA), KG800, KG810, KG810(RSA), KG920, KG928, KG98, L341i, L342i, L343i, L1100, L1150, L3100, L5100, LG810, LG8390, M4410, M6100, ME500, ME540, ME550, MG100, MG105, MG110, MG120, MG155, MG210, MG220, MG225, MG230, MG235, MG280, MG320, MG800, MG810, P7200, S5000, S5100, S5200, T5100, W3000, W5200, W7000, KP200, KP202, MG200
- MA BAO
- Magical Sanxing: V52
- MashiMaro: M808
- Maxon: MX-A70, MX-7750, MX-7810, MX-7830 (AMD), MX-7850, MX-7920 (I/F), MX-7922 (AMD), MX-7922 (S7), MX-7931, MX-7941, MX-7950, MX-7970 (02X1), MX-7991, MX-C90, MX-T788.
- Medion: MD95100
- Mitsubishi: 110/110m, Geo @/ARIA, Astral, Aura, Eclipse GSM/XL, Galaxy, Geo GPRS/@i, L6i (up to V12), Laser, Luna, m4, m21i, m222i, m320, m330, m341, m342, m350, m420, m430, m720, Mars, Mystral, Neptune, T110
- MK-168
- Motorola:
C115, C116, C117, C118, C139, C155, C156, C157, C168, C257, C261, MPX200, V170, V171, V172, V175, V176, V177, W220
- MP3 MP4 player: K915
- MP4: A5, A7, MP4, mayer K909+
- Mp4 player
- MPEG4: 2000, 3000, MPEG4, touch screen
- MPEG5: v888
- M-star
- NOKIA:
1100a, 1100a, 1100b, 1101, 1110, 1110b, 1110i,1112, 1112b, 1112i, 1220, 1260, 1261,1600, 1600b, 2115, 2115i, 2116, 2116i, 2118, 2125, 2126i, 2220, 2255, 2260, 2261, 2270, 2275, 2280, 2285, 2300, 2300a, 2310, 2355, 2600, 2600ch, 2610, 2610b, 2626, 2650, 2651, 2652, 2855, 2865, 3100, 3100b, 3105, 3108, 3120, 3125, 3152, 3155, 3155i, 3200, 3200b, 3205, 3220, 3220b, 3300, 3300b, 3320, 3360, 3510, 3510i, 3520, 3560, 3570i, 3585, 3585i, 3586i, 3590, 3595, 5100, 5100a, 5140, 5140b, 5140i, 6011i, 6012, 6015, 6016, 6019, 6020, 6020b, 6021, 6030, 6030b, 6031, 6060, 6060v, 6061, 6070, 6070b, 6080, 6080b, 6100, 6101, 6102, 6102i, 6103, 6108, 6111, 6112, 6155, 6165, 6170, 6170b, 6200, 6220, 6225, 6230, 6230b, 6230i, 6235, 6236i, 6255, 6256, 6265, 6265i, 6275, 6310, 6310i, 6340i, 6360, 6370, 6385, 6510, 6560, 6585, 6590, 6610, 6610i, 6620, 6650, 6800, 6800a, 6810, 6820a, 6820b, 6822a, 6822b, 7200, 7200b, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7270b, 7280, 7360, 7380, 7600, 8270, 8280, 8310, 8390, 8800, 8800d, 8801, 8910, 8910i, 3230, 3600, 3620, 3650, 3660, 6260, 6260b, 6600, 6670, 6670b, 7610, 7610b, 7650, N-Gage, N-GageQD, N-GageQDa, 3109c, 3110c, 3250, 5200, 5200b, 5300, 5300b, 5500, 5500d, 5700, 6085, 6086, 6068b, 6110n, 6120c, 6125, 6126, 6131, 6133, 6133b, 6136, 6136b, 6151, 6233, 6234, 6270, 6280, 6282, 6290, 6300, 6300b, 6630, 6680, 6681, 6682, 7370, 7373, 7390, E50-1, E50-2, E60-1, E61-1, E61i-1, E61i-2, E62-1, E65-1, E70-1, E90-1, N70-1, N70-5, N71-1, N71-5, N72, N73-1, N73-5, N75-3, N76-1, N76-5, N77-1, N77-5, N80-1, N80-3, N90-1, N91-1, N91-2, N91-5, N91-6, N92-1, N92-2, N93-1, N93-5, N93i-1, N93i-5, N95-1, N95-5
- NEC: 101, 121, 324i, 342i, 343i
- OMNIPOTENCE: D8
- Panasonic: A10x, G5x/G70, GD35, GD52, GD55, GD67, GD90, GD92, GD92C, GD93, GD95, GD95C, GD96, MX6, MX7, SA6, SA7, SC3 (old/new version), VS2, VS3, VS6, VS7, X60, X66, X300, X400
- PDA mobile: v11, P800, S888, w726
- Philips: Fisio 311, Fisio 316, Fisio 620, Fisio 625, Fisio 820, Fisio 822, Fisio 825 new, Fisio 825, Fisio 826, 120, 120_2M, 121, 160, 162, 180, 180new, 189, 238_2M, 238_4M, 288_2M, 288_4M, 289, 290, 330, 350, 355, 362, 390, 530, 535, 568, 580, 630, 636, 639, 650, 655, 659, 755, 759, 760, 855, 859, Ozeo, Xenium 989, Xenium 998, Xenium 9@9++, Xenium 9@98, Xenium 9@9a, Xenium 9@9c, Xenium 9@9d, Xenium 9@9e, Xenium 9@9f, Xenium 9@9g, Xenium 9@9h, Xenium 9@9i, Xenium 9@9m, Xenium 9@9s, Xenium 9@9t, S200, S220, S660, S800, S880, S890
- Pocket PC: N77i,
- Prince: i658,
- PROTM
- QISHENG:
P82, P83
- Sambao: N95
- Samsing: N99 PDA
- Samsung: A127, C120, C128, C130, C140, C140i, C170, C180, C200, C200c, C207, C208, C210, C216, C225, C230, C240, C250, C260, C300, C308, C400, C506, C510, C516, C520, D100, D108, D307, D347, D357, D407, D410, D415, D418, D428, D450, D488, D500, D500e, D508, D510, D520, D528, D550, D600, D600E, D710, D720, D730, D800, D806, D807, D820, D830, D836, D840, D900, D910, D990, E100, E105, E108, E210, E217, E250, E250v, E300, E300F, E305, E308, E310, E310c, E315, E316, E317, E318, E320, E330, E330n, E335, E338, E340, E340E, E348, E350, E350E, E351, E356, E358, E360, E370, E380, E390, E400, E418, E420, E470, E480, E490, E495, E496, E497, E500, E530, E560, E568, E570, E600, E600C, E600F, E608, E610, E618, E620, E630, E635, E638, E640, E650, E690, E700, E708, E710, E715, E720, E728, E730, E738, E740, E750, E760, E770, E780, E790, E800, E800n, E808, E810, E818, E820, E840, E850, E860, E870, E880, E888, E890, E900, E906, E910, F200, F300, F520, I300, I300x, I310, I320, I500, I505, I700, I750, J600, M300, M600, N700, N707, N710, Nxxx, P100, P107, P108, P110, P200, P207, P300, P308, P310, P400, P408, P500, P705, P710, P720, P730, P735, P738, P777, P850, P900, Q100, Q105, Q200, Q208, Q300, Q400, Q605, Rxxx, S100, S105, S108, S128, S200, S208, S300, S300m, S308, S341i, S342i, S400i, S401i, S410i, S50, S500i, S501i, S508, S720i, S730i, T100, T108, T209, T309, T319, T329, T419, T509, T519, T519n, T539, T609, T619, T629, T649, T719, T809, U100, U108, U300, U500, U600, U700, V100, V200, V205, V206, V208, X100, X105, X108, X120, X120f, X130, X138, X140, X150, X156, X158, X160, X160b, X168, X200, X208, X210, X300, X308, X400, X426, X427, X430, X438, X450, X458, X460, X461, X466, X468, X475, X478, X480, X481, X486, X490, X495, X497, X500, X507, X510, X518, X520, X526, X528, X530, X568, X600, X608, X610, X620, X628, X630, X636, X640, X648, X650, X660, X668, X670, X680, X680n, X686, X700, X710, X770, X800, X808, X810, X820, X830, X830n, X840, X900, Z100, Z105, Z105u, Z105v, Z107, Z107u, Z107v, Z110, Z130, Z140, Z300, Z500, Z510, Z700, ZM-60, ZV-10, ZV-30
- SAMPO: GK-809
- Sansing: v63
- Sanxing: E70, v23
- Sendo: SND220_P200, SND220_S220, SND230_P220, SND230_S200 (Swing 600), SND230_P200, SND230_S220, SND230_S230, SND230_J530 (Swing 700), SND251_S251, SND300_S300 (Atmel, Swing 620), SND300_S300 (AMD), SND320_S1, SND330_S325, SND330_S330, SND360_S360 (Swing 360), SND550_M550 (Old), SND550_M550 (New FU), SND550_M550 (New AMD), SND570_M570, SND600_P600, SND600_S600, SND620_SV663, SND880_D800
- SED: S1000, v628, X688 2 sim, X689, Y690, Y690 2 version
- Shinec: C288
- Siemens: CL50, CL75, SF65, ST55, ST60
- Somo: 668
- Song CECT: T689
- Sony-Ericsson: J210, J220, J230, Z300, K530, K550, K550im, K610, K610im, K618, K770, K790, K800, K810, K818, S500, T650, T658, V630, W580, W610, W710, W830, W850, W880, W888, Z710
- SOP-CN: C658
- Spice: S-5, S-8, S-400, S-404, S-410, S-450, S-500, S-530, S-555, S-600, S-640, S-800, S-900
- Suny Ericssun: A1600
- Super PDA: v18
- T-mobile: T68
- TCL: U80, E330, M361, M388, M530, M580, M586, M819, T106, T108, U58, V6, V18
- Td-GSM: 818
- TELSDA: A319+
- Tianhao: N80
- Toshibo
- Toshiba: TS10
- TRANCVISION: V83
- TV: N70
- TV Mobile: 1000, Y390
- Vitel TSM: TSM1, TSM3, TSM4, TSM5, TSM5m, TSM6, TSMx7
- VK: VK200
- ZT: 320
- ZTC: 168, 168 3 version, 528, 580, 588, 608, 6618, 6618 2 version, 6618 14 pin, 988, 999, 8828, A168, D1100m, DC818, E550, H18, H668, M608, N328, P08, P8500, S508, T58 version2, V2008, VIP888, ZT168, ZT588, ZT588 2 version, ZT588 3 version, ZT890, ZT6618 4 version, ZT K98
- ZTE: F1
- Others: 526, 880, 8800 mini, A288, A550, A628, A990, B889, DW800, E98, EV500, F16, G688, T520, S760+, V168, V248 DUAL SIM, XC-138, Y1200, ZT8088


回复时引用此帖
Denis
Denis 的头像
MFC会员

级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时级别:NAN | 在线时长:-93110小时 | 升级还需:NAN小时
 
注册日期: 2002-02-01
帖子: 5451
积分:122
精华:28
现金:4422通币
资产:2147488069通币
声望: 28
致谢数: 10
获感谢文章数:136
获会员感谢数:284
Denis 是一个将要出名的人
发表于 2007-11-07, 22:53 #2

再次更新:

More than 2000 models supported now:

- 2GSM 2Bluetooth

- Alcatel: C550, C560, C630, C635, E100, E105, E157, E158, E159, E160, E201, E205, E207, E220, E221, E225, E227, E230, E252, E256, E257, E259, E260, E265, E270, E801, E805, OH1, OH1C, OH2, OT30x, OT310, OT311, OT320, OT331, OT332, OT501, OT701, OT511, OT511CPX, OT512, OT525, OT526, OT535 new, OT556, OT565, OT715, OT735 new, OT735i new, OT756
- AK: AK 308
- Amoisonic: D8
- Amycool: D66+
- Anycall: D66
- Anycool: D1200
- AUDI: A-W8
- Better: 518
- Billion: 5688, A5668
- Bird: 288, 688, 788, D611, D612, D630, D650, D660,D670, D706, D716, D720, D730
- BLCOM: V6
- BLEU: 550x, 551x, 651x, 651z
- Blue Tooth
- Bluetooth
- Bluetooth china: 339, 526, 808, 888, 2gsm, 2600, 6688, audi, A1000, C92, c8000, DVD H6688, G95, JD2008, K320, N79, N82, N8600, SGH-N78, SGH-N91, v168, v648, Y690
- Chinese-Motorola: 350, A930, A1200, A606, K1, V230, V3, V33, V333, V336, V666, other
- Chinese-Nokia: 3230, 3230C, 3250, 3280, 5200, 5700, 6131i, 6280, 6280i, 6288, 6288-PDA, 6300, 6300 Q7, 6621, 6708, 7260, 8800, 8800+, 8800i, 8830, 9900, E60-PDA, M77, N290, N4, N600, N66, N66i, N67, N68, N7, N70, N70i,N70i VEPTU, N72, N72i, N73, N730, N73-2sim, N73C, N73D, N73G, N73i, N73L, N73-PDA, N75, N77, N77i, N79, N788, N80, N800, N81, N82, N83, N85, N87, N88, N8800, N8800L, N888, N88A, N88c, N89, N9, N90, N900, N90s, N91, N91i, N91i-TV, N92, N9-2sim, N94, N94s, N95, N95s, N95i bluetooth 2sim, N95 big, N95-PDA, N95 monoblock, N95 monoblock big, N95-v, N96, N96i, N96-PDA, N97i, N98, N98 2 version, N98K, N99, N99B, N99N, V8800, Veptu, Vertu, other
- Chinese-Samsung: D500, D500i, D520i, D600i, D820, D828, D860i, D900, D958, E680, E700, E708, E712D, E730, E730+, E738, E760i, E900, X180, x501, X810, other
- Chinese-Sony-Ericsson: 280, K288, K750, K750i, K758, K800, K800i, K808, K808n, K818, P800 PDA, P880, T689, T690, T838, W700, W800,W800i other
- CECT: 180, 300c, 505, 698, 818 8pin, 838, 858, A606, A606 vserion 2, A1600, C600, C2000, C3000, C3000d, C8000, C8600, C9900, D120, E760i, G2, G6, GM118, GM128, GM308m, GM329, GM896, i658, K808, K808 version 2, K828, K848, L2000++, m1818, MS, N81, N99i, N518, N518+, N528, N538, N548, P168, Q300, Q300a, Q500, Q611, S500, s698, S6500, T586 mpeg4, t689, T788, U90, U8800, U8800 DualSIM, V5, V6 VEPTU, V8, V69, V400, V600, V909
- Chiva: UK598, V888
- Daewoo: DW 710, DW 850, DW 860, DW 870, DW 910, DW 960
- Disney-q7
- Dmobo: nLT1
- Dopod: E61+
- DSP mobile: T168
- easycall: 6600
- Everfo: 2806
- Fashonstyle: T108
- FLY: 788, 2040, 2040i, 2080, m500, MX300, S288, S688
- Gradiente: GCL-1, GC370, GF500, GF910i, GF930, Vibe
- GSM: 99
- GT mobile: i1268, M280
- Haier: H100, M1000, V100, V190, V3000, Z300
- Hallo kitty: 318
- HANTEL: HT6188
- Hiphone: P169
- HTL F6 ( bluetooth )
- Huaxiang: N800
- HYNDAI: MP600
- Icall: 860
- Inokia: 888
- ITEL: IT600
- JMAS
- JZSZ: N92, N98, L8000
- Kijian: K28, K7700, K800i, K88
- KIFUNG
- KN_D9
- K-Touch: b922
- Leady: E81, E83, GT106, x3001
- Lenovo: I816
- LG: U300, U880, U890, U900, U8100, U8110, U8120, U8130, U8138, 510, 510w, 520, 1200, 1300, 7010, 7020, A7100, A7110, A7150, B2000, B2050, B2070, B2100, B2150, B2250, C1100, C1150, C1200, C1300, C1300i, C1400, C2100, C2200, C3100, C3300, C3310, C3320, C3380, C3400, C3600, F1200, F1200(RSA), F2100, F2200, F2250, F2300, F2400, F2410, F3000, F7100, F7200, F9100, G1500, G1600, G1610, G210, G220, G232, G233, G259, G262, G263, G510, G610, G622, G632, G635, G672, G677, G682, G688, G822, G828, G932, G933, G3000, G3100, G4015, G5200, G5300, G5300i, G5400, G5408, G5500, G5600, G7000, G7020, G7030, G7050, G7070, G7100, KE500, KG90, KG98(RSA), KG110, KG118, KG119, KG120, KG130, KG200, KG210, KG220, KG225, KG228, KG230, KG238, KG240, KG245, KG248, KG280, KG290, KG300, KG320, KG328, KG330(RSA), KG338, KG338(RSA), KG800, KG810, KG810(RSA), KG920, KG928, KG98, L341i, L342i, L343i, L1100, L1150, L3100, L5100, LG810, LG8390, M4410, M6100, ME500, ME540, ME550, MG100, MG105, MG110, MG120, MG155, MG210, MG220, MG225, MG230, MG235, MG280, MG320, MG800, MG810, P7200, S5000, S5100, S5200, T5100, W3000, W5200, W7000, KP200, KP202, MG200
- LV: 918, LV
- MA BAO
- Magical Sanxing: V52
- MashiMaro: M808
- Maxon: MX-A70, MX-7750, MX-7810, MX-7830 (AMD), MX-7850, MX-7920 (I/F), MX-7922 (AMD), MX-7922 (S7), MX-7931, MX-7941, MX-7950, MX-7970 (02X1), MX-7991, MX-C90, MX-T788.
- Medion: MD95100
- Mitsubishi: 110/110m, Geo @/ARIA, Astral, Aura, Eclipse GSM/XL, Galaxy, Geo GPRS/@i, L6i (up to V12), Laser, Luna, m4, m21i, m222i, m320, m330, m341, m342, m350, m420, m430, m720, Mars, Mystral, Neptune, T110
- MK-168
- Motorola: C115, C116, C117, C118, C139, C155, C156, C157, C168, C257, C261, MPX200, V170, V171, V172, V175, V176, V177, W220
- MP3 MP4 player: K915
- MP4: A5, A7, MP4, mayer K909+
- Mp4 player
- MPEG4: 2000, 3000, MPEG4, touch screen
- MPEG5: v888
- M-star
- MT: 158
- Music Phone: K588
- NK: 999
- NOKIA: 1100a, 1100a, 1100b, 1101, 1110, 1110b, 1110i,1112, 1112b, 1112i, 1220, 1260, 1261,1600, 1600b, 2115, 2115i, 2116, 2116i, 2118, 2125, 2126i, 2220, 2255, 2260, 2261, 2270, 2275, 2280, 2285, 2300, 2300a, 2310, 2355, 2600, 2600ch, 2610, 2610b, 2626, 2650, 2651, 2652, 2855, 2865, 3100, 3100b, 3105, 3108, 3120, 3125, 3152, 3155, 3155i, 3200, 3200b, 3205, 3220, 3220b, 3300, 3300b, 3320, 3360, 3510, 3510i, 3520, 3560, 3570i, 3585, 3585i, 3586i, 3590, 3595, 5100, 5100a, 5140, 5140b, 5140i, 6011i, 6012, 6015, 6016, 6019, 6020, 6020b, 6021, 6030, 6030b, 6031, 6060, 6060v, 6061, 6070, 6070b, 6080, 6080b, 6100, 6101, 6102, 6102i, 6103, 6108, 6111, 6112, 6155, 6165, 6170, 6170b, 6200, 6220, 6225, 6230, 6230b, 6230i, 6235, 6236i, 6255, 6256, 6265, 6265i, 6275, 6310, 6310i, 6340i, 6360, 6370, 6385, 6510, 6560, 6585, 6590, 6610, 6610i, 6620, 6650, 6800, 6800a, 6810, 6820a, 6820b, 6822a, 6822b, 7200, 7200b, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7270b, 7280, 7360, 7380, 7600, 8270, 8280, 8310, 8390, 8800, 8800d, 8801, 8910, 8910i, 3230, 3600, 3620, 3650, 3660, 6260, 6260b, 6600, 6670, 6670b, 7610, 7610b, 7650, N-Gage, N-GageQD, N-GageQDa, 3109c, 3110c, 3250, 5200, 5200b, 5300, 5300b, 5500, 5500d, 5700, 6085, 6086, 6068b, 6110n, 6120c, 6125, 6126, 6131, 6133, 6133b, 6136, 6136b, 6151, 6233, 6234, 6270, 6280, 6282, 6290, 6300, 6300b, 6630, 6680, 6681, 6682, 7370, 7373, 7390, E50-1, E50-2, E60-1, E61-1, E61i-1, E61i-2, E62-1, E65-1, E70-1, E90-1, N70-1, N70-5, N71-1, N71-5, N72, N73-1, N73-5, N75-3, N76-1, N76-5, N77-1, N77-5, N80-1, N80-3, N90-1, N91-1, N91-2, N91-5, N91-6, N92-1, N92-2, N93-1, N93-5, N93i-1, N93i-5, N95-1, N95-5
- NEC: 101, 121, 324i, 342i, 343i
- OMNIPOTENCE: D8
- Panasonic: A10x, G5x/G70, GD35, GD52, GD55, GD67, GD90, GD92, GD92C, GD93, GD95, GD95C, GD96, MX6, MX7, SA6, SA7, SC3 (old/new version), VS2, VS3, VS6, VS7, X60, X66, X300, X400
- PDA mobile: v11, P800, S888, w726
- Philips: Fisio 311, Fisio 316, Fisio 620, Fisio 625, Fisio 820, Fisio 822, Fisio 825 new, Fisio 825, Fisio 826, 120, 120_2M, 121, 160, 162, 180, 180new, 189, 238_2M, 238_4M, 288_2M, 288_4M, 289, 290, 292, 330, 350, 355, 362, 390, 530, 535, 568, 580, 630, 636, 639, 650, 655, 659, 699 ( dual sim ), 755, 759, 760, 855, 859, Ozeo, Xenium 989, Xenium 998, Xenium 9@9++, Xenium 9@98, Xenium 9@9a, Xenium 9@9c, Xenium 9@9d, Xenium 9@9e, Xenium 9@9f, Xenium 9@9g, Xenium 9@9h, Xenium 9@9i, Xenium 9@9m, Xenium 9@9s, Xenium 9@9t, S200, S220, S660, S800, S880, S890
- Pocket PC: N77i,
- Prince: i658,
- PROTM
- QISHENG: P82, P83
- QVGA: N78
- R.S.MOILLE: A200
- Richee: KT 588
- Sambao: N95
- Samsing: N99 PDA
- Samsung: A127, C120, C128, C130, C140, C140i, C170, C180, C200, C200c, C207, C208, C210, C216, C225, C230, C240, C250, C260, C300, C308, C400, C506, C510, C516, C520, D100, D108, D307, D347, D357, D407, D410, D415, D418, D428, D450, D488, D500, D500e, D508, D510, D520, D528, D550, D600, D600E, D710, D720, D730, D800, D806, D807, D820, D830, D836, D840, D900, D910, D990, E100, E105, E108, E210, E217, E250, E250v, E300, E300F, E305, E308, E310, E310c, E315, E316, E317, E318, E320, E330, E330n, E335, E338, E340, E340E, E348, E350, E350E, E351, E356, E358, E360, E370, E380, E390, E400, E418, E420, E470, E480, E490, E495, E496, E497, E500, E530, E560, E568, E570, E600, E600C, E600F, E608, E610, E618, E620, E630, E635, E638, E640, E650, E690, E700, E708, E710, E715, E720, E728, E730, E738, E740, E750, E760, E770, E780, E790, E800, E800n, E808, E810, E818, E820, E840, E850, E860, E870, E880, E888, E890, E900, E906, E910, F200, F300, F520, I300, I300x, I310, I320, I500, I505, I700, I750, J600, M300, M600, N700, N707, N710, Nxxx, P100, P107, P108, P110, P200, P207, P300, P308, P310, P400, P408, P500, P705, P710, P720, P730, P735, P738, P777, P850, P900, Q100, Q105, Q200, Q208, Q300, Q400, Q605, Rxxx, S100, S105, S108, S128, S200, S208, S300, S300m, S308, S341i, S342i, S400i, S401i, S410i, S50, S500i, S501i, S508, S720i, S730i, T100, T108, T209, T309, T319, T329, T419, T509, T519, T519n, T539, T609, T619, T629, T649, T719, T809, U100, U108, U300, U500, U600, U700, V100, V200, V205, V206, V208, X100, X105, X108, X120, X120f, X130, X138, X140, X150, X156, X158, X160, X160b, X168, X200, X208, X210, X300, X308, X400, X426, X427, X430, X438, X450, X458, X460, X461, X466, X468, X475, X478, X480, X481, X486, X490, X495, X497, X500, X507, X510, X518, X520, X526, X528, X530, X568, X600, X608, X610, X620, X628, X630, X636, X640, X648, X650, X660, X668, X670, X680, X680n, X686, X700, X710, X770, X800, X808, X810, X820, X830, X830n, X840, X900, Z100, Z105, Z105u, Z105v, Z107, Z107u, Z107v, Z110, Z130, Z140, Z300, Z500, Z510, Z700, ZM-60, ZV-10, ZV-30
- SAMPO: GK-809
- Sansing: v63
- Sanxing: E70, v23
- Sendo: SND220_P200, SND220_S220, SND230_P220, SND230_S200 (Swing 600), SND230_P200, SND230_S220, SND230_S230, SND230_J530 (Swing 700), SND251_S251, SND300_S300 (Atmel, Swing 620), SND300_S300 (AMD), SND320_S1, SND330_S325, SND330_S330, SND360_S360 (Swing 360), SND550_M550 (Old), SND550_M550 (New FU), SND550_M550 (New AMD), SND570_M570, SND600_P600, SND600_S600, SND620_SV663, SND880_D800
- SED: S1000, v628, X688 2 sim, X689, Y690, Y690 2 version
- Shinec: C288
- SIDE-UP: V888
- Siemens: CL50, CL75, SF65, ST55, ST60
- Somo: 668
- Song CECT: T689
- SongLive: C2000
- Sony-Ericsson: J210, J220, J230, Z300, K530, K550, K550im, K610, K610im, K618, K770, K790, K800, K810, K818, S500, T650, T658, V630, W580, W610, W710, W830, W850, W880, W888, Z710
- SOP-CN: C658
- Spice: S-5, S-8, S-400, S-404, S-410, S-450, S-500, S-530, S-555, S-600, S-640, S-800, S-900
- Suny Ericssun: A1600
- Super PDA: v18
- T-mobile: T68
- TCL: U80, E330, M361, M388, M530, M580, M586, M819, T106, T108, U58, V6, V18
- Td-GSM: 818
- TELSDA: A319+
- Tianhao: N80
- Toshibo: Toshibo, V9++
- Toshiba: TS10
- TRANCVISION: V83
- Trend: T100
- TV: N70
- TV Mobile: 1000, Y390
- TV & Bluetooth: 8928
- Type: 7580
- Vitel TSM: TSM1, TSM3, TSM4, TSM5, TSM5m, TSM6, TSMx7
- VK: VK200
- ZT: 320, 5680, 8898, ZT6588, ZT8088
- ZTC: 168, 168 3 version, 528, 580, 588, 608, 660, 668, 6618, 6618 2 version, 6618 14 pin, 6628, 6698, 988, 999, 8828, A168, A281, a818, D1100m, DC818, E550, H18, H668, M608, N82-1, N86, N328, N-328, P08, P8500, S508, T58 version2, V2008, VIP888, ZT009, ZT168, ZT168 20pin, ZT588, ZT588 2 version, ZT588 3 version, ZT890, ZT6618 4 version, ZT6668, ZTC-660, zt3328, ZT K98
- ZTE: F1
- Others: 526, 880, 999, 8800 mini, A288, A550, A628, A990, A2000, B889, DW800, E98, EV500, F16, G688, I818, L8, PG800, T520, S760+, S1169, V23, V168, V248 DUAL SIM, V700, XC-138, Y1200


回复时引用此帖
ppoolly
普通会员

级别:1 | 在线时长:8小时 | 升级还需:4小时
 
注册日期: 2007-12-04
年龄: 35
帖子: 18
现金:5通币
资产:5通币
声望: 10
致谢数: 0
获感谢文章数:1
获会员感谢数:1
ppoolly 正向着好的方向发展
发表于 2007-12-04, 17:12 #3

顶一下谢谢楼主了


回复时引用此帖
寒轩
1星级会员

级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
 
注册日期: 2008-03-27
年龄: 40
帖子: 30
现金:23通币
资产:23通币
声望: 10
致谢数: 1
获感谢文章数:1
获会员感谢数:1
寒轩 正向着好的方向发展
发表于 2008-06-19, 15:12 #4

不错支持!!!!!!!!!


回复时引用此帖
liuyoush
普通会员

级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
 
注册日期: 2008-07-29
帖子: 6
现金:9通币
资产:9通币
声望: 10
致谢数: 0
获感谢文章数:0
获会员感谢数:0
liuyoush 正向着好的方向发展
发表于 2008-07-29, 12:07 #5

老子晕了.....


回复时引用此帖
adgicom
2星级会员

级别:1 | 在线时长:6小时 | 升级还需:6小时
 
注册日期: 2008-08-07
年龄: 31
帖子: 62
现金:17通币
资产:17通币
声望: 10
致谢数: 0
获感谢文章数:1
获会员感谢数:2
adgicom 正向着好的方向发展
发表于 2008-08-09, 18:02 #6

真是一个好软件!支持


回复时引用此帖
cwz148
普通会员

级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
 
注册日期: 2007-12-04
年龄: 35
帖子: 20
现金:9通币
资产:9通币
声望: 10
致谢数: 0
获感谢文章数:0
获会员感谢数:0
cwz148 正向着好的方向发展
发表于 2008-08-23, 22:08 #7

谢谢楼主谢谢楼主


回复时引用此帖
紫雨风暴
紫雨风暴 的头像
8星级会员

级别:13 | 在线时长:227小时 | 升级还需:25小时级别:13 | 在线时长:227小时 | 升级还需:25小时级别:13 | 在线时长:227小时 | 升级还需:25小时级别:13 | 在线时长:227小时 | 升级还需:25小时
 
注册日期: 2006-07-22
帖子: 886
现金:730通币
资产:730通币
声望: 11
致谢数: 50
获感谢文章数:9
获会员感谢数:13
紫雨风暴 正向着好的方向发展
发表于 2008-09-05, 14:05 #8

好资料!!!
 
谢谢分享!!!

支持楼主了!!!

多多学习楼主啊!!!


回复时引用此帖
gaosan888
普通会员

级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: 2010-03-10
帖子: 24
现金:7通币
资产:7通币
声望: 10
致谢数: 5
获感谢文章数:0
获会员感谢数:0
gaosan888 正向着好的方向发展
发表于 2010-03-10, 10:01 #9

谢谢你 学习学习OOOKKK


回复时引用此帖
yangjun2
5星级会员

级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
 
注册日期: 2009-04-04
帖子: 328
现金:348通币
资产:348通币
声望: 10
致谢数: 0
获感谢文章数:3
获会员感谢数:3
yangjun2 正向着好的方向发展
发表于 2010-04-02, 09:11 #10

顶一下谢谢楼主了 。。。。


回复时引用此帖
书签
当前查看此主题的会员: 1 (0 位会员和 1 位游客)
 
主题工具
发帖规则
不可以发表新主题
不可以发表回复
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子

启用 BB 代码
论坛启用 表情符号
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码

论坛跳转:
相似的主题
主题 主题作者 版面 回复 最后发表
最新支持信息更新 Denis Polarbox2 6 2012-11-07 15:43
新支持机型X650, P910, P920, Z150, Z230, Z540, ZV40. Denis NSpro 2 2010-02-07 12:52
JAF JAF新样子,最新支持网站 Denis J.A.F-Pkey 42 2007-11-13 13:49
smart -clip 支持机型最新统计 Denis SmartClip 0 2007-07-04 16:51
Ultima box 支持机型详细说明 Denis UltimaBox 2 2006-12-06 11:29
版权所有 ©1999 - 2020 通信网坛
所有时间均为北京时间。现在的时间是 08:17